شرکت آژینه ابزار پارس (دستکش راگ)

آدرس: خیابان امام خمینی- خیابان باستیون شرقی (مرادی)- کوچه نادر- پلاک 4- واحد 2

کد پستی: 1113713912

تلفن: 66467385     66467367    66467409-021

فکس: 66972957-021

ایمیل:
info@rag.co.ir

شماره پیام کوتاه: 1000591994
* ضروری