قیمت :
0 تومانمناسب برای صنایع ساختمانی
قابل استفاده در حمل و نقل و جابجایی
مناسب برای تعمیرات عمومی
قابل استفاده در صنعت خودرو سازی
انعطاف پذیر و راحت