قیمت :
0 تومان 
مقاوم در برابر مواد نفتی و اسیدی
مقاوم در برابر مواد قلیانی
مناسب برای فعالیتهای آزمایشگاهی و شیمیایی
بکارگیری لایه نیتریل بسیار قوی و ضد اسید